Advies

bct-advies

Rioleringsplannen

Bij zowel nieuwbouw als bij reconstructies krijgt u te maken met riolering. BCT Landgraaf heeft ruime ervaring in het opstellen van de rioleringsplannen. Hierbij kunt u denken aan hydraulische berekeningen om de benodigde capaciteit van het rioolstelsel te bepalen of de berekening van infiltratievoorzieningen.
De omgang met regenwater is in elk plan een belangrijk onderdeel. Door wetgeving is elke ontwikkelende partij verplicht op een duurzame wijze met regenwater om te gaan. Door reeds in een vroeg stadium bij een project betrokken te worden kan BCT Landgraaf u een op maat gesneden rioleringsplan opstellen en u van dienst zijn bij overleg met de diverse overheidsinstanties. Uiteraard kunnen wij namens u alle benodigde vergunningen aanvragen, teneinde goedkeuring te ontvangen voor het rioleringsplan.

Watertoets

Bij uw ontwikkelingsplannen krijgt u in veel gevallen te maken met een bestemmingsplanwijziging. Hiervoor dient een ruimtelijke onderbouwing te worden opgesteld. In de waterparagraaf van de ruimtelijke onderbouwing wordt omschreven hoe in het plan wordt omgegaan met regenwater. De watertoets vormt de basis voor deze waterparagraaf. BCT Landgraaf kan deze watertoets voor u opstellen en vervolgens zorgen voor een positief advies van het Watertoetsloket.

Verhardingsdvies

Bij de aanleg van nieuwe wegen, maar ook bij de reconstructie van bestaande wegen is een goede keuze betreffende de verhardingsconstructie uiterst belangrijk. BCT Landgraaf adviseert u graag bij het maken van de juiste keuze

Controle RAW-bestek en tekeningen van derden

Als aannemer hebt u vaak te maken met tijdsdruk voor aanbestedingen. U krijgt hierdoor niet de kans het bestek en tekeningen grondig door te nemen teneinde een zo scherp mogelijke prijs op te stellen. BCT Landgraaf kan voor u het bestek en tekeningen beoordelen en hierbij zoeken naar mogelijkheden waarmee u de aanneemsom zo laag mogelijk kan houden en uiteindelijk het werk kan aannemen.