Hoeveelheidberekeningen

bct-hoeveelheidsberekeningen

Voor berekening van de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden kan er gerekend worden tussen de begin en eindsituatie. Het is daarbij wel belangrijk BCT Landgraaf tijdig in te zetten zodat er een beginsituatie kan worden ingemeten indien deze niet voorhanden is.

Ook kunnen theoretische hoeveelheden tussen beginsituatie en ontwerp worden berekend. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt in diverse materialen of lagen. Middels 3D-modelering worden de benodigde rekenmodellen gemaakt.