Bouwbedrijven

Van bouw tot gww

BCT Landgraaf kan uw bedrijf op diverse vlakken van dienst zijn. Zowel in de woning- en utiliteitsbouw alsook in de grond- weg- en waterbouw. BCT Landgraaf kan u werk uit handen nemen voor een aanbesteding, bij de planuitwerking van een werk en tijdens de uitvoering van een werk.

Werkzaamheden

Terreinmeting
BCT Landgraaf kan voor u diverse terreinmetingen verrichten. Voorafgaand aan een werk is het mogelijk het terrein in kaart te brengen m.b.t. topografie, hoogteligging etc. Tijdens de uitvoering en na afloop van een werk kan BCT Landgraaf revisie metingen en as-built metingen verrichten en deze vervolgens op tekening uitwerken.

Uitzetwerk
Tijdens de uitvoering in zowel grond- weg- en waterbouw als woning/utiliteitsbouw kan BCT Landgraaf de gehele maatvoering verzorgen. In de gww betreft dit zowel nieuwbouw als reconstructiewerk, rioleringswerk etc. In de woning/utiliteitsbouw kan de maatvoering worden verzorgd voor o.a. funderingswerk en betonwerk.

Aanbesteding Design en Construct
Bij een aanbesteding van een Design en Construct werk, met bv een UAV-GC contractvorm, dient de aannemer voor de aanbesteding een voorontwerp op te stellen en in veel gevallen zelf de hoeveelheden te bepalen. BCT Landgraaf heeft ruime ervaring in het uitvoeren van de engineeringwerkzaamheden bij dit soort contracten. Bij het opstellen van het ontwerp wordt gezocht wordt naar mogelijkheden om het ontwerp te optimaliseren. In combinatie met uw uitvoeringservaring wordt een zo voordelig mogelijke aanbieding opgesteld en wordt u in staat gesteld het werk aan te nemen. Na gunning van het werk zal BCT Landgraaf de plannen verder detailleren tot een uitvoeringsontwerp en zal desgewenst een RAW-bestek opgesteld worden.

Bestekcontrole
Als aannemer heeft u voortdurend te maken met deadlines voor een aanbesteding. Regelmatig zult u niet voldoende tijd hebben om een bestek grondig door te nemen. BCT Landgraaf kan u hierin van dienst zijn. Wij beoordelen het bestek en zoeken naar mogelijkheden waarmee u de aanneemsom zo laag mogelijk kunt houden. U kunt hierbij o.a. denken aan een controle van de hoeveelheden. Wij kunnen ook naar mogelijkheden zoeken om het werk efficiënter uit te voeren dan de plannen conform het bestek.

Tags: , , , , , , , , ,