Overheid en semi-overheid

Van schets tot aanbesteding

Door een uitgebreid dienstenpakket kan BCT Landgraaf uw partner zijn in de gehele planfase van een project.
Of het nu gaat om werkzaamheden aan een snelweg, herinrichting van een dorpskern, rioolreconstructies, of een industrieterrein, BCT Landgraaf vertaalt uw plannen tot een technisch haalbaar en, wellicht nog belangrijker, een financieel haalbaar ontwerp.

Werkzaamheden

Onderzoek en inventarisatie
Tijdens de onderzoek- en inventarisatiefase brengen wij het plangebied in kaart middels een landmeetkundige inmeting van de bestaande situatie. Om de bodemgesteldheid in kaart te brengen laten wij bodemonderzoeken uitvoeren.

Ontwerp
Het ontwerpen van een weg of een plangebied begint met een schetsontwerp. Dit schetsontwerp wordt gebaseerd op een stedenbouwkundig ontwerp van een architect of wordt opgesteld aan de hand van een programma van eisen.

Het schetsontwerp wordt vervolgens stapsgewijs uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp en uiteindelijk een definitief ontwerp. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 3D-ontwerp- en simulatieprogramma’s waarmee een optimaal verkeerskundig ontwerp tot stand komt. Tijdens het ontwerpproces kunnen wij de benodigde vergunningen aanvragen en zullen wij overleg voeren met de diverse instanties en belanghebbenden.

Tijdens het gehele ontwerpproces zullen wij de financiële haalbaarheid niet uit het oog verliezen. Door het tijdig opstellen en bijstellen van budgetramingen kan het ontwerp, indien nodig, tijdig worden bijgesteld en komt u bij aanbesteding van het werk niet voor financiële verrassingen te staan.

Bestek
Na de ontwerpfase volgt desgewenst de uitwerking van het ontwerp in een bestek conform de RAW-systematiek. In het bestek staat o.a. eenduidig omschreven met welke hoeveelheden en eisen de aannemer rekening dient te houden bij de uiteindelijke uitvoering van het werk.

Met het definitieve bestek en de daarbij behorende bestektekeningen kan het werk vervolgens middels een onderhandse of openbare aanbesteding worden uitgegeven.

Tags: , , , , , , ,